PRISER

Kontingent og avgifter
 
Medlemskontingent for 2020 er:
kr. 265,- for aktivt enkeltmedlem til og med 16 år, passive og tillitsvalgte
kr. 470,- for aktivt enkeltmedlem fra og med 17 år
kr. 800,- for familiemedlemskap

Aktivitetsavgiften for 2020 er:
Kr. 600,- pr. halvår/vinter- eller sommersesong for utøvere under 10 år (født i 2010 eller senere).
Kr. 1200,- pr. halvår/vinter- eller sommersesong utøvere fra 10-14 år (født i 2006-2010).
Kr. 1400,- pr. halvår/vinter- eller sommersesong utøvere 15 år og eldre (født i 2005 og tidligere).

Krav om aktivitetsavgift sendes ut to ganger i året.
De som fortsatt ikke er medlem tar kontakt med kasserer i gruppa, Ola Bråndsjord, ola@braendsjord.no eller administrativ leder Bodil Anthi Svinø, bodilasvino@gmail.com

© Ull/Kisa IL - Friidrett, Postboks 333, 2051 Jessheim, Vipps 65815