UM Friidrett 2020

Krav 2020

Det blir flere tilpasninger til kravene for å kunne stille i UM 2020 utendørs på bane. Følgende tilpasninger i reglementet er gjort:
 
Følgende kvalifiserer til deltagelse i UM på bane utendørs 2020:
a. Oppnådde resultater i den øvelse og klasse utøveren skal starte i, i henhold til kravene i pkt. 27, i løpet av 2020 eller 2019, utendørs eller innendørs.
2000 m for G15 sidestilles med J15 og har fri påmelding.

b. Kvalifisert til UM på bane utendørs 2019 i den øvelse og klassen utøveren skal starte i, i henhold til regelverk og krav som gjaldt for 2019.  Dette gjelder også om øvelsen hadde en noe annen lengde/høyde (hekk) eller vekt året før.  (F.eks. vil klart J16- årskravet på 80 m hekk i 2019 kvalifisere til deltagelse på 100 m hekk J16 i 2020)

c. 
Utøvere fra fylkene Nordland, Troms og Finnmark har fri påmelding uten krav.

På grunn av at flere klasser og øvelser har hatt manglende stevnetilbud kan arrangøren komplementere deltagelsen, ut over pkt a og b, så langt gjennomføringen er mulig innenfor gjeldende smittevernregler og generelle idrettslige hensyn. Følgende vil prioriteres med hovedvekt på følgende rekkefølge:

d. Øvelsene for 15-årsklassene, inntil 8 deltagere

e.
 Øvelsene for 16- og 17-årsklassene, inntil 8 deltagere

f.
 Øvelser der det er markant færre deltagere enn normal deltagelse

g.
 Tidligere andre setning i regel 7.2: «Utøveren kan i tillegg starte i ytterligere en øvelse hvor kravet ikke er oppnådd.»

Kun utøvere som man forventer vil ha utbytte av å være med i UM vil få tilbudet om deltakelse under pkt. c., d., e. og f.

Alle utøvere som ønsker å være med i UM 2020 utendørs må melde seg på, enten om de er direkte kvalifisert under pkt. a og b, eller om de kan bli med etter prioriteringene i c, d, e., f. og g.  De som melder seg på, men som det ikke blir plass til vil ikke bli belastet med startkontingent.

Etter at påmeldingsfristen er utløpt og tidsskjema er avklart, vil komplimentering av utøvere bli foretatt.  Utøvere vil bli kontaktet via aktuelle e-postadresser registrert i min idrett, og det vil da bli forventet bekreftende svar innen 24 timer før plassen eventuelt vil tilfalle neste på lista.
 
 
Fra reglementet, med justeringen for 2000 m G15.
 
 

© Ull/Kisa IL - Friidrett, Postboks 333, 2051 Jessheim, Vipps 65815