Innkalling til årsmøte

 

Innkalling til årsmøte i Ullensaker/Kisa IL Friidrett

 

Styret innkaller herved til årsmøte i Ullensaker/Kisa IL Friidrett.

Årsmøtet avholdes 9. mars 2022 kl. 19.00 på Jessheim stadion.

Saker som et medlem ønsker tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 23. februar til styrets leder, mail ivar.egeberg@gmail.com 


For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.

For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Årsmøtedokumenter


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret


© Ull/Kisa IL - Friidrett, Postboks 333, 2051 Jessheim, Vipps 65815