Årsmøtet på Teams

 

Årsmøte i Ullensaker/Kisa IL Friidrett holdes onsdag 3. mars kl. 19.00

 

På grunn av situasjonen med Covid-19 blir møtet digitalt på Microsoft Teams.

De som ønsker å delta på det digitale årsmøtet må sende en e-post til nils.wiig@gmail.com.

Link vil bli oversendt på e-post før møtet.


 
 
Årsmøtet starter kl. 19.00 

Saksliste og saksdokumenter for årsmøtet (oppdatert 24. februar kl. 23.50)

På oppfordring kan saksdokumenter bli tilsendt.


Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må sendes leder innen 28. februar.

Dersom et medlem ikke kan delta i årsmøtet, men har synspunkter til sakene, er vi interessert i å høre disse.

 

 

© Ull/Kisa IL - Friidrett, Postboks 333, 2051 Jessheim, Vipps 65815